Arkistojen luovuttajat

Urheilumuseo ottaa vastaan liikuntakulttuurin eri toimijoiden pysyvästi säilytettävät asiakirjat, valokuvat sekä esineet. Asiakirjojen osalta järjestöiltä, kuten lajiliitoilta, edellytetään asianmukaista tiedonhallintaa ennen luovutuksia. Seurojen ja henkilöiden kanssa sovitaan lahjoituksista tapauskohtaisesti.

Kaikista luovutuksista tehdään kirjallinen sopimus.

Aineistot säilytetään paloturvallisissa ja sisäilmaltaan valvotuissa tiloissa. Arkistot luetteloidaan, jolloin niiden käyttö helpottuu. Arkistojen käyttö on maksutonta Urheilumuseon tutkijasalissa. Aineistoja voi myös kaukolainata maakunta-arkistoihin.

Arkistojen osalta hankintapolitiikkamme kohdistuu erityisesti valtakunnallisiin järjestöihin. Seurojen osalta pyrimme tallentamaan vanhimpien urheiluseurojen ohella monipuolisen ja kattavan otannan suomalaisesta yhdistystoiminnasta. Henkilöarkistojen osalta tallennus kohdistuu eri lajien muutoksiin vaikuttaneisiin henkilöihin sekä luonnollisesti suomalaisiin menestyneihin urheilijoihin. Urheilijoiden välineiden ja vaatteiden ohella esimerkiksi harjoituspäiväkirjat ja kirjeenvaihto sisältävät merkittävää tietoa urheilijan elämänkulusta.

Lisätietoja:

Ossi Viita
tutkimuspäällikkö 
puh. 044 712 9345 
ossi.viita(at)urheilumuseo.fi
 
Teemu Vuorenpää
erikoistutkija 
puh. 044 719 3643
teemu.vuorenpaa(at)urheilumuseo.fi 

Henkilöt

Urheilumuseo kokoaa yhdistysten ohella myös urheiluun liittyvien henkilöiden aineistoja jatkokäyttöä varten. Liikuntakulttuurin kannalta kiinnostuksemme kohdistuu erityisesti itse urheilijoihin, valmentajiin sekä erilaisiin urheiluun eri tavoin vaikuttaneisiin toimijoihin, kuten urheilujohtajiin, poliitikkoihin ja toimittajiin.

Henkilöiden osalta kokoelmiimme sopivia aineistoja ovat esimerkiksi harjoituspäiväkirjat, kirjeenvaihto ja matkakertomukset sekä urheiluvaatteet, -varusteet ja välineet.

Seurat

Urheilumuseolle tallennetaan myös kattava otanta suomalaisesta urheiluseuratoiminnasta. Suomessa on toiminut yli 10 000 urheilualan yhdistystä. Urheiluseurojen arkistoja otetaan vastaan yhdessä sovittavassa kunnossa. Otathan yhteyttä, mikäli seurasi on kiinnostunut säilyttämään aineistonsa pysyvästi.

Järjestöt

Järjestöiltä, kuten lajiliitoilta, edellytetään hyvää hallintotapaa, johon kuuluu myös järjestön asiakirjojen säilyttäminen asianmukaisessa järjestyksessä. Noin 10 vuotta vanhemmat pysyvästi säilytettävät asiakirjat kuuluuvat päätearkistoon, kuten Urheilumuseon arkistoon.

Ennen luovutusta aineistot tulee seuloa ylimääräisestä, järjestää asianmukaisiin sarjoihin sekä suojata arkistokoteloilla ja suojalehdillä. Arkiston henkilökunta antaa ilmaiseksi luovutukseen liittyvää koulutusta. Tarjoamme myös maksullista järjestämispalvelua hintaan 25 eur/h + alv 24 %