Valtakunnallinen erikoismuseotoiminta 

Urheilumuseo on ollut valtakunnallinen erikoismuseo vuodesta 1993. Valtakunnallisen erikoismuseoiden tehtävät on määritelty museoasetuksessa (1192/2005): edistää erikoismuseotoimintaa alallaan  huolehtia samaa erikoisalaa edustavien museoiden keskinäisestä yhteistyöstä ja erikoisalansa museokokoelmiin liittyvän tiedon saatavuudesta antaa asiantuntija-apua toimialaansa liittyvissä kysymyksissä suorittaa muut opetusministeriön antamat tehtävät.

Urheilumuseolla on päävastuu urheiluun liittyvän museoaineiston tallennuksesta ja tallennuksen koordinoinnista Suomessa. Kaikki urheilun alalla toimivat museot kuuluvat museolain ja -asetuksen nojalla Suomen Urheilumuseon ohjaus- ja neuvontatyön piiriin.

 

Lisätietoja:

Riitta Forsman  
puh. 040 844 7720  
riitta.forsman(at)urheilumuseo.fi 

Avustukset

Museovirasto vastaa valtion talousarviossa Museovirastolle siirrettyjen valtionavustusten jakamisesta.
 
Museoiden harkinnanvaraisten avustusten tavoitteena on turvata ei-ammatillisten museoiden kokoelmien ja rakennusten säilyminen, kokoelmien hyvä hallinta sekä tiedon välittäminen museoiden kokoelmista ja paikallisesta perinteestä. Avustusta voidaan myös myöntää paikallismuseotoiminnan kehittämiseen ja suunnitelmallisuuden edistämiseen. 
Hakuaika on vuosittain lokakuussa. 
 
 
Muut avustukset:
 
Hankerahoitusta myöntävät myös eri maakuntien liitot.

Työkirja paikallismuseoille

Maakuntamuseoiden ja Museoviraston yhteistyönä syntynyt "Paikallismuseon työkirja" on museoiden toiminnan kehittämiseen tarkoitettu apuväline. Se on suunniteltu erityisesti sellaisten museoiden ja kokoelmien tarpeisiin, joilla ei ole päätoimista museoammatillista henkilökuntaa. Työkirja on nyt julkaistu helppokäyttöisenä verkkojulkaisuna.
 
Toimittajat Eeva Mikola, Pirjo Sojakka ja Ulla Teräs Museovirasto 2011
URN:NBN:fi-fe201109215572
 

Urheilumuseot Suomessa

Ammatillisesti hoidetut urheilumuseot:
Suomen Urheilumuseo, Helsinki
Hiihtomuseo, Lahti
Suomen Jääkiekkomuseo, Tampere 

Muita urheilumuseoita Suomessa:
Suomen jalkapallomuseo, Valkeakoski
Suomen hevosurheilumuseo, Ypäjä
Suomen nyrkkeilymuseo, Tampere
Suomen pesäpallomuseo, Vimpeli
Keihäsmuseo, Pihtipudas
Koripallomuseo, Kotka
Varalan liikuntamuseo, Tampere
Suomen melontamuseo, Lahti 
Suomen moottoriurheilumuseoyhdistyksen virtuaalimuseo osoitteessa:
www.moottoriurheilumuseo.fi