Skip to content

Maailmanennätys / Jani Sievinen / 200 m sekauinti / 1.58,16 / Rooma 1994 Maailmanennätys / Jani Sievinen / 200 m sekauinti / 1.58,16 / Rooma 1994 Maailmanennätys / Jani Sievinen / 200 m sekauinti / 1.58,16 / Rooma 1994 Maailmanennätys / Jani Sievinen / 200 m sekauinti / 1.58,16 / Rooma 1994 Maailmanennätys / Jani Sievinen / 200 m sekauinti / 1.58,16 / Rooma 1994 Maailmanennätys / Jani Sievinen / 200 m sekauinti / 1.58,16 / Rooma 1994 Maailmanennätys / Jani Sievinen / 200 m sekauinti / 1.58,16 / Rooma 1994 Maailmanennätys / Jani Sievinen / 200 m sekauinti / 1.58,16 / Rooma 1994 Maailmanennätys / Jani Sievinen / 200 m sekauinti / 1.58,16 / Rooma 1994 Maailmanennätys / Jani Sievinen / 200 m sekauinti / 1.58,16 / Rooma 1994 Maailmanennätys / Jani Sievinen / 200 m sekauinti / 1.58,16 / Rooma 1994 Maailmanennätys / Jani Sievinen / 200 m sekauinti / 1.58,16 / Rooma 1994

01.58,16

Urheilumuseon kokoelmapalvelun kulttuuriperintö- ja tutkimusaineistoihin sisältyvien henkilötietojen tietosuojaseloste

 

Tämä on Urheilumuseon kokoelmapalveluiden EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 14 artiklan 5.b) kohdan ja tietosuojalain mukainen tietosuojaseloste Urheilumuseon kokoelmapalveluiden kulttuuriperintö- ja tutkimusaineistoihin sisältyvistä henkilötiedoista.

Rekisterinpitäjä, yhteystiedot ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä on Suomen Urheilumuseosäätiö, Paavo Nurmen tie 1, 00250 Helsinki, puh. (09) 434 2250, urheilumuseo@urheilumuseo.fi
Yhteyshenkilö Ossi Viita, puh. 044 712 9345, ossi.viita(at)urheilumuseo.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste

Suomen Urheilumuseosäätiön sääntöjen mukaisena tarkoituksena on urheilu- ja liikuntakulttuurin liittyvän esineistön, valokuvien, asiakirjojen, kirjojen ja lehtien tallentaminen, luettelointi, tutkimus ja näytteille asettaminen. Toiminta perustuu museolakiin, valtioneuvoston asetukseen museolaista ja lakiin yksityisten arkistojen valtionavusta.

Henkilötietojen käsittely perustuu urheilu- ja liikuntakulttuuriin liittyvän aineiston tallentamiseen, mikä on tutkimus- ja kulttuuriperintöaineiston yleisen edun mukaista tehtävän suorittamista. Siitä on säädetty tietosuoja-asetuksen 6. artiklassa ja tarkemmin kansallisen tietosuojalain 4 §:n neljännessä kohdassa.

Toiminta kytkeytyy myös perustuslain 16 §:ssä turvattuihin sivistyksellisiin oikeuksiin, erityisesti tieteen ja taiteen vapauteen, sekä perustuslain 12 §:ssä turvattuun sananvapauteen.

Henkilötietoryhmät ja rekisterit

Urheilumuseon esine-, valokuva-, asiakirja-, kirja- ja lehtikokoelmat ovat pääsääntöisesti muodostuneet ja edelleen jatkossa muodostuvat urheilujärjestöjen ja yksittäisten henkilöiden lahjoituksista. Aineistojen lahjoittajat ovat keränneet aineistossa olevat henkilötiedot. Aineistojen suurimmat henkilötietoryhmät ovat urheilijat, valmentajat ja järjestöjen luottamus- ja toimihenkilöt sekä jäsenet.

Aineistojen tiedot ovat kokoelmahallintajärjestelmissä, jotka sisältävät henkilötietoa järjestelmien kuvailukentissä. Urheilumuseon esine- ja valokuvakokoelmien hallintajärjestelmä on Musketti, asiakirja-arkistojen hallintajärjestelmä on Yksa sekä kirjojen ja lehtien Aurora.

Urheilumuseo edistää säilytyksessään olevan aineiston tietosuojaa yhdessä aineistoja luovuttaneiden urheilujärjestöjen kanssa. Tietosuojaa sovelletaan elävien henkilötietoihin.

Urheilumuseolla on sille luovutettuun aineistoon omistusoikeus ja se toimii sen rekisterinpitäjänä. Mikäli aineisto on siirtynyt Urheilumuseolle väliaikaisena talletuksena, niin talletuksen antaja on aineistoon liittyvien henkilötietojen rekisterinpitäjä ja Urheilumuseo on käsittelijä.

Urheilumuseo ei käytä hallussaan olevia henkilötietoja automatisoituun päätöksentekoon eikä profiloi henkilötietoja.

Henkilötietojen vastaanottajat

Urheilumuseon tutkimus- ja kulttuuriperintöaineistoihin ja aineistojen kuvailutietoihin liittyviä henkilötietoja luovutetaan Urheilumuseossa vieraileville tutkijoille, jotka käyttävät aineistoja tieteellisiin ja historiallisiin tutkimuksiin. Tietosuojalainsäädännön sallimissa rajoissa aineistoja ja niiden kuvailutietoja voidaan välittää yleisesti saataville tietoverkkoihin. Aineistojen käytössä huomioidaan aineistojen lahjoittajien vaatimat mahdolliset käyttörajoitukset.

Urheilumuseon tutkimus- ja kulttuuriperintöaineistoon kohdistuu myös tiedonhakupyyntöjä, joita toteutettaessa noudatetaan tietosuojaa ja julkisuusperiaatteita. Mahdollisuuksien mukaan henkilötiedot anonymisoidaan, jos tietojen luovutus ei edellytä tarkkoja henkilötietoja.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n ta ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Urheilumuseo säilyttää suomalaiseen liikunta- ja urheilukulttuuriin liittyvän tutkimus- ja kulttuuriperintöaineistonsa ja aineistoon liittyvät kuvailutiedot pääsääntöisesti pysyvästi.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää Urheilumuseolta pääsyn häntä itseään koskeviin henkilötietoihin. Hänellä on myös oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Pyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja pyynnön esittäjän tulee todistaa henkilöllisyytensä.

Urheilumuseo antaa ratkaisun rekisteröidyn em. pyyntöihin kuukauden kuluessa, ellei esille nouse erityistä ja perusteltua syytä pidentää vastausaikaa.

Urheilumuseon henkilötietojen käsittely perustuu yleisen edun mukaiseen urheilu- ja liikuntakulttuurin tallentamiseen, mikä voi mahdollistaa rekisteröidyn oikeuksista poikkeamisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain perusteella.

Rekisteröidyllä on oikeus saada tarvittaessa tietää, mistä häntä koskevat henkilötiedot on saatu. Rekisteröidyllä on myös mahdollisuus tehdä valitus tietosuojasta vastaavalle valvontaviranomaiselle.

Asiakirjan päivitykset: 22.5.2018, 2.4.2019

LISÄTIETOJA:
urheilumuseo(at)urheilumuseo.fi
puh. (09) 434 2250
arkisin 08.00–16.00