Skip to content

Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952

3.33.33

2007 Olympiapengar

2007 Olympiapengar

12.10.2007−13.1.2008

Olympiapengar

Utställningen som förverkligades i samarbete med myntverket Moneta förevisade samtliga officiella olympiapengar under åren 1952−2008. Dessutom berättade utställningen bland annat om penningtillverkningens historia.

Den första officiella olympiapengen, en silverpeng med ett nominellt värde på 500 mark, slogs till Helsingfors olympiska spels ära 1952. Sedan 1960-talet har de flesta olympiska värdnationer haft som tradition att låta slå jubileumsmynt, och som mest har man slagit tiotals olika mynt. I december 2007 kompletterades utställningen med de första publicerade olympiapengarna för de olympiska vinterspelen i Vancouver 2010.