Skip to content

Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994

01.58,16

2012 Matti Tainio: Vad tänker jag på, då jag tänker på löpning

2012 Matti Tainio: Vad tänker jag på, då jag tänker på löpning

15.3.−15.4.2012

Matti Tainio: Vad tänker jag på, då jag tänker på löpning

Utställningen var ett led i Matti Tainios (f. 1967) dissertationsforskning för Aalto-universitetet om förhållandet mellan konst och idrott. Då Tainio planerade utställningen, hade han i tankarna Idrottsmuseets säregenhet för framställande av konst.

Samtliga verk i utställningen hänvisade på sätt eller annat till museets  permanenta utställning. Den gemensamma nämnaren var löpning. Huvudrollen i videoverket ”Finland löper” innehade Tainios löparhjältar, vanliga finländska utövare av löpning. I bildserien ”Försök att löpa”, som bestod av sex bilder, hade städernas namn tecknats på gatorna såsom Tainio löpt dem, med hjälp av GPS-uppföljning. Dessutom kunde man beskåda verken ”Halvfärdiga tankar om löpning”, ”Fel minne” samt ”Löparens karriär (konstens och idrottens redskap)”.