Skip to content

Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994

01.58,16

2013 Art Sport – Idrotten som konst

2013 Art Sport – Idrotten som konst

12.4.−2.6.2013

Art Sport – Idrotten som konst

Utställningen Idrott som konst var ett resultat av studerande från Aalto-universitetets högskola för konst och design, vilka inspirerats av Idrottsmuseets samlingar. Den internationella studerandegruppen inom magisterkursen Museum as artist media presenterade genom utställningen sin tolkning av konstens och idrottens beröringspunkter.

Gamla fotografier av brottare inspirerade Maiju Heikkilä till hennes stora teckningar, medan djuren idrottade i mexikanska Ana Gutieszcas teckningar. Brittiska Megan Keane däremot skapade en ny idrottsgren på basen av de gåtfulla fotografier hon hittat. I Aino Johanssons videoverk gjorde en 79-årig man sina dagliga övningar och Timo Sulkamo förevisade resultaten av sin regelbundna konstövning. Spanska Claudia Pages förverkligade en yogainstallation för utställningen och ungerska Iina Puskas grundade sin installation på idrottarnas omklädningsrum.