Skip to content

Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994

01.58,16

2013 Från telegram till some – finländsk idrottsmedia

2013 Från telegram till some – finländsk idrottsmedia

11.6.−6.10.2013

Från telegram till some – finländsk idrottsmedia

Utställningen presenterade hur finländsk idrottsmedia hade utvecklats från 1800-talet till våra dagar. Ännu för hundra år sedan var telegrammen det snabbaste mediet för att sprida idrottsnyheter. De sattes upp till allmänhetens påseende i tidningsredaktionernas ”nyhetsskåp”. Utställningen lyfte fram milstolpar inom idrottsmedia, såsom idrottsreferatens introduktion i radion (1927) och inledandet av de reguljära televisionssändningarna (1958) samt granskade nätmediernas omvälvande inflytande på hur man på 2000-talet följer med idrott. Utställningsföremålen utgjordes av fotografier, filmer och föremål som tillhört legendariska sportjournalister.