Skip to content

Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952

3.33.33

2013 Från telegram till some – finländsk idrottsmedia

2013 Från telegram till some – finländsk idrottsmedia

11.6.−6.10.2013

Från telegram till some – finländsk idrottsmedia

Utställningen presenterade hur finländsk idrottsmedia hade utvecklats från 1800-talet till våra dagar. Ännu för hundra år sedan var telegrammen det snabbaste mediet för att sprida idrottsnyheter. De sattes upp till allmänhetens påseende i tidningsredaktionernas ”nyhetsskåp”. Utställningen lyfte fram milstolpar inom idrottsmedia, såsom idrottsreferatens introduktion i radion (1927) och inledandet av de reguljära televisionssändningarna (1958) samt granskade nätmediernas omvälvande inflytande på hur man på 2000-talet följer med idrott. Utställningsföremålen utgjordes av fotografier, filmer och föremål som tillhört legendariska sportjournalister.