Skip to content

Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994

01.58,16

Sedlar för saminkvartering

Helsinki Olympic Games 1952 Community housing coupons The Sports Museum of Finland

Kategori: Tryckalster

Designer:

Tillverkat, st.:

Tillverkningsår: 1952

Föremålsnummer: 3434

Tillverkare och tillverkningsort:

Uppdragsgivare:

Tillverkningssätt: industriell

Material: papper

Mått: höjd 10,9 cm; bredd 13,6 cm

Beskrivning: 10 sedlar för saminkvartering under Helsingfors olympiska spel. Sedlarna har häftats i hop och har en avrivbar del. Varje sedel har ett serienummer samt uppgifter om inkvarteringsplatsen, adressen, inkvarteringstiden, penningvärdet och beviljaren. På baksidan instruktioner om användning av sedeln och utrymme för underskrift. På samtliga sedlar är inkvarteringsplatsen De Blindas skola i Berghäll. Den första sedelns inkvarteringstid är 19.7. kl.12 – 20.7. kl. 12 och den sista 28.7. kl. 12 – 29.7. kl. 12. Sedlarna är oanvända.