Skip to content

Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994

01.58,16

Ordensdiplom för förtjänstkors

Helsinki Olympic Games 1952 Deed of Olympic Cross of Merit The Sports Museum of Finland

Kategori: Tryckalster

Designer:

Tillverkat, st.:

Tillverkningsår: 1952

Föremålsnummer: 1327:002

Tillverkare och tillverkningsort:

Uppdragsgivare:

Tillverkningssätt: industriell / handarbete

Material: papper

Mått: vikt A3

Beskrivning: I övre delen av ordensdiplomet en teckning av Finlands olympiska spels förtjänstkors av 2. klass. Nedanför uppgifter om förtjänstkorsets beviljare och mottagare.

Övrigt: Finlands olympiska förtjänstkors och förtjänstmedalj grundades med en författning given 21.7.1951. Republikens president beviljade förtjänstkorset eller -medaljen åt personer som förtjänstfullt arbetat för arrangemangen av de XV olympiska spelen.