Skip to content

Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952

3.33.33

Ordensdiplom för förtjänstkors

Helsinki Olympic Games 1952 Deed of Olympic Cross of Merit The Sports Museum of Finland

Kategori: Tryckalster

Designer:

Tillverkat, st.:

Tillverkningsår: 1952

Föremålsnummer: 1327:002

Tillverkare och tillverkningsort:

Uppdragsgivare:

Tillverkningssätt: industriell / handarbete

Material: papper

Mått: vikt A3

Beskrivning: I övre delen av ordensdiplomet en teckning av Finlands olympiska spels förtjänstkors av 2. klass. Nedanför uppgifter om förtjänstkorsets beviljare och mottagare.

Övrigt: Finlands olympiska förtjänstkors och förtjänstmedalj grundades med en författning given 21.7.1951. Republikens president beviljade förtjänstkorset eller -medaljen åt personer som förtjänstfullt arbetat för arrangemangen av de XV olympiska spelen.