Skip to content

Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994

01.58,16

Deltagarmärke

Stockholm-1912_Participant badge

Märkets bildmotiv är Pallas Athenes huvud, som omges av en lagerkvist. Till höger om huvudet ses konstnären Erik Lindbergs signatur. I nedre delen ses Sveriges rikssymbol, tre kronor, och texten OLYMPISKA SPELEN STOCKHOLM 1912. Det försilvrade märket tillverkades i 5000 exemplar.

Under spelen delade man ut fyra olika officiella deltagarmärken. Märkena gick till Internationella kommitténs medlemmar, ledarna för de deltagande ländernas trupper, funktionärer samt idrottare.

I Idrottsmuseets samlingar finns Nestori Toivonens, Elmer Niklanders, Ivar Wilskmans och Verner Järvinens deltagarmärken.

Märkets mått är 37 x 24 mm.