Skip to content

Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952

3.33.33

Deltagarmärke

Stockholm-1912_Participant badge

Märkets bildmotiv är Pallas Athenes huvud, som omges av en lagerkvist. Till höger om huvudet ses konstnären Erik Lindbergs signatur. I nedre delen ses Sveriges rikssymbol, tre kronor, och texten OLYMPISKA SPELEN STOCKHOLM 1912. Det försilvrade märket tillverkades i 5000 exemplar.

Under spelen delade man ut fyra olika officiella deltagarmärken. Märkena gick till Internationella kommitténs medlemmar, ledarna för de deltagande ländernas trupper, funktionärer samt idrottare.

I Idrottsmuseets samlingar finns Nestori Toivonens, Elmer Niklanders, Ivar Wilskmans och Verner Järvinens deltagarmärken.

Märkets mått är 37 x 24 mm.