Skip to content

Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952

3.33.33

Elin Kallio (1859–1927)

Suomen urheilun Hall of Fame Elin Kallio Urheilumuseo

Elin Kallio lade grunden till den världsberömda finländska kvinnogymnastikrörelsen.

Sedan hon studerat till gymnastiklärare 1876, grundade Kallio (f. Waenerberg) den första nordiska kvinnogymnastikföreningen i Helsingfors, Gymnastikföreningen för fruntimmer i Helsingfors. År 1896 grundades på Kallios initiativ Finska Kvinnors Gymnastikförbund, vars ordförande hon var fram till år 1917. Förbundets namn ändrades senare till Förbund för fysisk fostran för Finlands kvinnor. Kallio hade också en central roll i skapandet av branschens inhemska läroböcker.

Den starka kvinnogymnastikrörelsen hör till särdragen inom den finländska idrottskulturen. Kallios ihärdighet var en av rörelsens mest centrala bakgrundskrafter: hon var ofta tvungen att kämpa mot mansgymnastikens auktoriteter för att säkra kvinnornas gymnastikmöjligheter. Kallios strävan var också att hålla stånds- och språkstridigheter utanför kvinnogymnastikrörelsen, utan att helt lyckas därmed.