Skip to content

Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952

3.33.33

Kaarina Kari (1888–1982)

Suomen urheilun Hall of Fame Kaarina Kari Urheilumuseo

Professor Kaarina Kari är en banbrytare inom den finländska kvinnoidrotten, inom friluftslivet och fjällvandringen.

Kari blev gymnasiklärare år 1911 och skaffade sig behörighet som läkare år 1925. Under sin levnad skrev hon tiotals böcker om gymnastik och hälsa.

Kari verkade som ordförande för Finska Kvinnors Förbund för Fysisk Fostran (SNLL) i hela 33 år (1921−1954). Under sin livstid erhöll hon alla de högsta hedersbetygelserna inom idrottsbranschen: till dem hörde bland annat Finlands idrotts stora förtjänstkors 1954 och professors hederstitel 1959. Kari promoverades år 1969 av Jyväskylä universitet till Finlands första hedersdoktor i idrottsvetenskap, tillsammans med Urho Kekkonen och Lauri ”Tahko” Pihkala.

Det internationella relationsnätverk som Kari skapade, förbättrade uppskattningen av den finländska kvinnogymnastiken utanför Finlands gränser. Hennes aktivitet låg även bakom grundandet av SNLL:s idrottsinstitut Kisakallio år 1949 på Björnsö.