Skip to content

Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952

3.33.33

Kalevi Heinilä (f. 16.2.1924)

Kalevi Heinilä

Kalevi Heinilä lade grunden för den idrottsvetenskapliga undervisningen vid Jyväskylä universitet, när branschens högsta undervisning på 1960-talet flyttades från Helsingfors till Jyväskylä. I praktiken förnyade han debatten inom den finländska motionskulturen. Nyckelbegreppet för Heinilä var en människocentrerad motionsplanering, under en period då styva organisationsstrukturer och grencentrering bromsade jämlikhetens avancemang. Hans omfattande litterära produktion och internationella aktivism samt modet att ta ställning till aktuella saker förde såväl tävlings- som motionsidrotten samhälleligt framåt.

Heinilä verkade som professor vid Jyväskylä universitet åren 1965−1987, som idrottsvetenskapliga fakultetens dekanus 1974−77 och som universitetets rektor 1977−82. Han verkade som sakkunnig inom ett flertal organisationer och var med om att grunda exempelvis den internationella idrottssociologiska kommissionen (ICSS). År 2008 grundades en fond i Kalevi Heiniläs namn för att främja barns fysiska lekkultur.