Skip to content

Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952

3.33.33

Minnesmedaljen från Stockholms olympiska spel

Stocholm-1912_Commemorative medal

Man använde fem material för minnesmedaljerna. Man tillverkade endast två minnesmedaljer i guld: de överräcktes åt Sveriges kung och kronprinsen. 50 minnesmedaljer i silver överräcktes åt medlemmarna av spelens organisationskommitté samt Internationella olympiska kommittén. 100 minnesmedaljer i brons överräcktes åt ordförandena i specialkommittéer och de internationella domarpanelerna. Spelens övriga funktionärer fick minnesmedaljer i oxiderat tenn.

Idrottarna, organisationskommitténs funktionärer samt svenska och utländska personer som arbetade för spelen fick minnesmedaljer av vanligt tenn. Man tillverkade 6000 minnesmedaljer av denna lägsta kategori.

Minnesmedaljens framsida har samma bildmotiv i alla medaljtyper. Antikens fyrspann med förare kör en domare, som hämtar en segrarkrans till idrottaren. På frånsidan sitter guden Zeus på en jonisk pelare och håller segrargudinnan Nike i sin hand. I bakgrunden ses en vy över Stockholm. Designerna var de samma som för prismedaljerna: Bertram Mackennal stod för framsidan och Erik Lindberg för frånsidan.

Idrottsmuseet har nio minnesmedaljer från spelen i Stockholm. Alla har tillverkats av tenn.

Minnesmedaljen är 51 mm i diameter.