Skip to content

Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952

3.33.33

Olympiainsamlingslåda

Amerikafinländarna använde detta skrin av trä under sina kaffebjudningar, där man samlade in medel för att betala resekostnaderna för de finländska trupperna till olympiska spelen i Lake Placid och Los Angeles 1932. Insamlingen anordnades vintern 1931−1932, mitt under den världsomfattande ekonomiska krisen, och inbringade till slut en summa, som i dagens läge motsvarade nästan 250 000 euro. Med intäkterna täckte man nästan hälften av reseutgifterna för de finländska trupperna till sommar- och vinterspelen. Anteckningarna på bottnen av skrinet visar, att skrinet med dess innehåll har överlåtits till den finländska truppen i New York den 20. februari 1932. Inuti syns namn på personer som deltagit i insamlingen samt donerade summor.

Finlands Olympiska kommitté, som led av penningbrist, skickade sist och slutligen endast sju idrottare till Lake Placid 1932, av vilka en var tvungen att betala sin resa själv. Den lilla truppen återvände till Finland med en ståtlig skörd: tre medaljer, en av varje valör.