Skip to content

Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994

01.58,16

Olympiaminnesmedalj 1952

Minnesmedaljens modell och designer för Helsingfors olympiska spel 1952 valdes på basen av en tävling våren 1951. I tävlingen deltog 35 konstnärer, av vilka Kauko Räsänen segrade. Räsänen belönades med ett pris på 150 000 mark och en tilläggssumma på 50 000 mark för medaljens produktion. Prisnämnden karaktäriserade Räsänens segrande arbete som säkert, rytmiskt och slående. Det speciella bildmotivet hade han lyckats förevisa behärskat och gediget.

Minnesmedaljen delades ut till spelens samtliga deltagare och funktionärer. Den slogs i 14 000 exemplar. Medaljen var tillverkad av brons och hade en diameter på 54 millimeter.