Skip to content

Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994

01.58,16

Öppningsceremonins fana

Stockholm-1912_Club flag used at the opening ceremony

Under öppningsceremonin vid Stockholms olympiska spel leddes den finländska truppen av fanbäraren Siri Börjeson samt Esko Saastamoinen, som bar namnskylten Finland. Eftersom det autonoma Finland inte hade en egen statlig flagga, hade man som surrogat beslutat använda en helsingforsisk kvinnogymnastikförenings fana. Föreningen var känd under namnet Gymnastikföreningen för fruntimmer i Helsingfors.

Användandet av fanan under öppningsceremonin förorsakade en incident, som skärpte relationerna mellan Finland och Ryssland. Användandet av fanan under öppningsceremonin var emot de villkor, som Internationella olympiska kommittén hade satt för Finlands deltagande. IOK:s ryska medlem, furst Urusov, påpekade om saken för sin finländska kollega Reinhold von Willebrand mitt under inmarschen. Fanan avlägsnades genast och Finland marscherade under resten av ceremonin endast bakom Finland-skylten.

Fanan har en avbildning av Helsingfors vapen, omgiven av ekkransar, och i övre delen texten: FRISK SJÄL I FRISK KROPP. Fanans mått är 97 x 143 cm.

Fanan donerades till Idrottsmuseet år 1966. Den konserverades grundligt 2004.