Skip to content

Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994

01.58,16

Finlands Olympiska förtjänstkors av 1. klass

Helsinki Olympic Games 1952 The Finnish Olympic Cross of Merit (1st class) The Sports Museum of Finland

Kategori: Medaljer, förtjänsttecken och pengar

Designer:

Tillverkat, st.:

Tillverkningsår: 1951−1952

Föremålsnummer: 0521:012

Tillverkare och tillverkningsort:

Uppdragsgivare:

Tillverkningssätt: industriell

Material: silver, förgyllning, emaljering; tygband

Mått: höjd 7,5 cm; bredd 5,2 cm

Beskrivning: Förtjänstkors som fästs vid halsen, med femuddigt kors och Finlands lejon. I mitten av korset på ena sidan olympiaringar, på den andra årtalet 1952. Blåvitt band.

Övrigt: Finlands olympiska förtjänstkors och förtjänstmedalj grundades genom en författning 21.7.1951. Republikens president beviljade förtjänstkorset åt personer som förtjänstfullt arbetat för olympiska spelens arrangemang. Förtjänstkorset av 1. klass beviljades åt 116 finländare och 167 utlänningar.