Skip to content

Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952

3.33.33

Finlands Olympiska förtjänstkors av 2. klass

Helsinki Olympic Games 1952 The Finnish Olympic Cross of Merit (2nd class) The Sports Museum of Finland

Kategori: Medaljer, förtjänsttecken och pengar

Designer:

Tillverkat, st.: 700

Tillverkningsår: 1951−1952

Föremålsnummer: 0416:002

Tillverkare och tillverkningsort:

Uppdragsgivare:

Tillverkningssätt: industriell

Material: vitmetall

Mått: diameter 4,2 cm

Beskrivning: Förtjänstkors som fästs vid halsen, med femuddigt kors och Finlands lejon. I mitten av korset på ena sidan olympiaringar, på den andra årtalet 1952. Blåvitt band.

Övrigt: Finlands olympiska förtjänstkors och förtjänstmedalj grundades genom en författning 21.7.1951. Republikens president beviljade förtjänstkorset åt personer som förtjänstfullt arbetat för olympiska spelens arrangemang. Förtjänstkorset av 2. klass beviljades åt xxx finländare och xxx utlänningar.