Skip to content

Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952

3.33.33

Finlands olympiska förtjänstmedalj

Helsinki Olympic Games 1952 The Finnish Olympic Medal of Merit The Sports Museum of Finland

Kategori: Medaljer, förtjänsttecken och pengar

Designer:

Tillverkat, st.:

Tillverkningsår: 1952

Föremålsnummer: 2481:001

Tillverkare och tillverkningsort: Tillander Koruteollisuus Oy

Uppdragsgivare:

Tillverkningssätt: industriell

Material: silver, tygband

Mått: höjd 10,8 cm; diameter 3,1 cm

Beskrivning: Rund medalj med upphängningsring. På vardera sidan femuddig figur och i mitten olympiaringar samt årtalet 1952. Blåvitrandigt band.

Övrigt: Finlands olympiska förtjänstkors och förtjänstmedalj grundades genom en författning 21.7.1951. Republikens president beviljade förtjänstmedaljen åt personer som förtjänstfullt arbetat för olympiska spelens arrangemang. Sammanlagt 2000 personer beviljades förtjänstmedaljen.