Skip to content

Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994

01.58,16

Tändsticksask

Denna tändsticksask med Valio-märke är tillverkad för Helsingfors olympiska spel 1940. Asken är tillverkad av företaget Kauppiaiden Teollisuus, som var ett av de finländska företag, vilka skaffade sig rätten att använda olympiaringarna på tändsticksaskar. De övriga var SOK, Suomen Tulitikku Oy och Porin Tulitikkutehdas Oy. Samtliga företag betalade en engångsersättning på 100 000 mark för användandet av olympiaringarna. Asken har rymt 50 tändstickor, av vilka 30 återstår. Slitaget på skrapytorna visar också att asken använts.

De olympiska spelen inhiberades i mars 1940 till följd av andra världskriget. Fram till dess hade en hel mängd olika olympiaprodukter hunnit tillverkas, största delen olika souvenirer.