Skip to content

Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952

3.33.33

IDROTTSMUSEET

Olympiastadion
Paavo Nurmis väg 1
00250 Helsingfors
tel. (09) 434 2250

De individuella e-postadresserna har formen förnamn.efternamn(at)urheilumuseo.fi

Samlings- och informationstjänster

Ossi Viita
forskningschef
samlings- och informationstjänstens ledning beställning av handlingar, informationssökningar och överlåtelser rådgivning och skolning kontaktperson i datasekretessärenden
tel. 044 712 9345

Riitta Forsman
intendent
specialmuseiverksamhet, informationssökning rörande föremål samt överlåtelser publikationsverksamhet
tel. 040 844 7720

Teemu Vuorenpää
forskare
beställning av handlingar, informationssökningar och överlåtelser rådgivning och skolning arkivbesök
tel. 044 719 3643

Merja Vilen
bildarkivarie
bildtjänster
tel. 044 761 1713

Matti Hintikka
producent
bibliotekstjänster
tel. 041 538 3854

Kalle Rantala
producent
försäljning och utförande av informationstjänst publikationsverksamhet
tel. 044 700 2592

Vesa Tikander
specialforskare
utförande av informationstjänster bibliotekstjänster
tel. 044 783 4594  

Utställnings- och kundtjänster

Kaisa Laitinen
utvecklingschef
tel. 050 565 0640

Jonna Kokkola
museilektor
museiundervisning, guidningar
tel. 044 788 3764

Jouni Lavikainen
specialforskare
utställningar och beställningshistoriker
tel. 044 732 3040

Pia Arvo
assistent
kundtillställingar och evenmang administrativa uppgifter
tel. 040 532 1688

Henriikka Heikinheimo
informatör
information och marknadsföring
tel. 040 588 8242

Administration

Jukka-Pekka Vuori
direktör
ekonomi- och allmän förvaltning
tel. 050 598 7064

Kaisa Laitinen
utvecklingschef
personaladministration, ekonomi, utveckling
tel. 050 565 0640

Finlands Idrottsmuseumsstiftelses styrelse 2019−2021

Seppo Hentilä, ordförande
Rauno Anttila
Olli-Pekka Karjalainen
Ursula Lindholm
Riia Martinoja