Skip to content

Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952 Olympiska guldmedalj / Veikko Hakulinen / 50 km längdskidåkning / 3.33.33 / Oslo 1952

3.33.33

IDROTTSMUSEET

Olympiastadion
Paavo Nurmis väg 1
00250 Helsingfors
tel. (09) 434 2250

De individuella e-postadresserna har formen förnamn.efternamn(at)urheilumuseo.fi

IDROTTSMUSEETS FAKTURERINGSUPPGIFTER
Suomen Urheilumuseosäätiö
FO-nummer: 0202320-6
FI7510283000197186
NDEAFIHH

MOTTAGANDE AV INKÖPSFAKTUROR
Nätfakturaadress: 003702023206
Förmedlarkoden: 003708599126 (Liaison)
E-postfakturaadress: fennoa.FI.P.148455-9@docinbound.com
Postfakturaadress:
Suomen Urheilumuseosäätiö sr
PL 55329
01051 LASKUT

Administration

Jukka-Pekka Vuori
Direktör
Allmän och ekonomisk förvaltning, ledning av försäljning, marknadsföring och samhällsreltioner
tel. 050 598 7064

Pia Arvo
Förvaltningskoordinator
Administrativa och ekonomiska tjänster, uthyrning av utrymmen, kundevenemang
tel. 040 532 1688

Samuli Vasala
Interim försäljnings- och kundservichef
Företagssamarbete, partnerskap, kommodifiering
tel. 044 358 6578

Taina Halsti
Marknadsförings- och kommunikationsplanerare
Marknadsföring, kommunikation, mediarelationer
tel. 041 547 5307

Henriikka Heikinheimo
Kommunikation specialist
Kommunikation, marknadsföring, publikarbete
tel. 040 588 8242

Finlands Idrottsmuseumsstiftelses styrelse 2019−2021

Vesa Vares, ordförande
Riia Martinoja
Tuuli Merikoski
Pekka Saarela
Erkka Westerlund

utställningar och kundservice

Kalle Rantala
Utställningschef
Ledning av utställningar och digitala tjänster
tel. 044 700 2592

Minna Vähäsalo
Kundservicechef
Ledning av kundservice, publikarbete och museibutiken
tel. 044 491 0415

Vilma Tani
Specialist
Kundservice och publikarbete
tel. 044 901 7060

Jonna Kokkola
Museilektor
Museipedagogik och evenemang
Guidade museiturer samt besök av skolelever och daghemsgrupper
tel. 044 788 3764

Jouni Lavikainen
Specialforskare
Utförande av publikationer, informationsstjänster och utställningar
tel. 044 732 3040

Suvi Ponkala
Kundbetjänare
tel. 044 493 5100

samlingar och informationstjänster

Ossi Viita
Samlingschef
Arkivtjänster, förvaltning av samlingar och innehållsprodukter
tel. 044 712 9345

Riitta Forsman
Intendent
Föremålssamlingar, specialmuseiverksamhet
tel. 040 844 7720

Matti Hintikka
Informationstjänstkoordinator
Försäljning och utförande av informationstjänster; biblioteks- och tidningssamlingar
tel. 041 538 3854

Merja Vilen
Specialist
Fotografisamlingar och tjänster
tel. 044 761 1713

Vesa Tikander
Specialforskare
Utförande av informationstjänster; biblioteks- och tidningssamlingar
tel. 044 783 4594

Teemu Vuorenpää
Specialist
Arkivtjänster, arkivbesök, rådgivning och skolning rörande arkivmaterial, digitaliska projekter
tel. 044 719 3643