Skip to content

Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994 Världsrekord / Jani Sievinen / 200 m medley simning / 1.58,16 / Rom 1994

01.58,16

Prislista

SAMLINGSTJÄNSTERT


 • FÖREMÅLSLÅN

  enligt överenskommelse

 • BESTÄLLNINGSUTSTÄLLNINGAR

  enligt överenskommelse

 • SKOLNINGSTJÄNSTER

  enligt överenskommelse

 • FJÄRRLÅN AV ARKIVMATERIAL

  20,00 € + postkostnader

 • INFORMATIONSSÖKNINGAR, påbörjad timme

  25,00 €

 • INFORMATIONSSÖKNINGAR, följande timmar

  55,00 €

DIGITALISK BILDFIL

Priserna inkluderar leverans per e-post (300 dpi)


 • A4/A3

  15,00 €

 • A2-A1

  25,00 €

 • STÖRRE FORMAT, DEBITERING / påbörjad timme / påbörjad timme alkavalta tunnilta

  48,00 €

 • BRUKSAVGIFTER FÖR FOTOGRAFIER

 • PRISGRUPP 1

  60,00 €

 • Trycksak eller elektronisk publikation

 • PRISGRUPP 2

  70,00 €

 • Trycksak + elektronisk publikation

 • PRISGRUPP 3

  15,00 €

 • Bruksavgift för kultur- och undervisningsinstitutioner, organisationer och föreningar.

 • ANNONS, REKLAM OCH ÖVRIGA BRUKSÄNDAMÅL

  enligt överenskommelse